Om att börja sätta mål, mäta och analysera kommunikationsinsatser

Om man jobbar med kommunikation på internet finns det inga ursäkter. Mål ska sättas och de ska mätas och analyseras. Helst i den ordningen. Men ibland saknas viktiga pusselbitar som måste vara på plats innan man kan komma dit.

  • Man behöver ha kunskap om vad som går att mäta. 
  • Man behöver ha kunskap om hur man gör för att analysera det man mäter. 
  • Man behöver ha målinriktade aktiviteter att kommunicera för att kunna sätta mätbara mål för kommunikationen.

Kommunikationsmål är lätta att sätta om man har ett tydligt kommunikationsuppdrag. Så är det dock inte alltid.

Fortsättning följer →