Nu vill jag leda projekt eller ansvara för samordning av kommunikation

Jag har uppdaterat min profil på LinkedIn. Skälet till det är att det nu är officiellt att Bloggbyrån upphör att existera från och med den 1 april. Eftersom jag lärt mig så oerhört mycket om mitt yrke och om mig själv under de här åren tack vare extremt kompetenta, peppande och stöttande kollegor så har jag grymt stor tro på mig själv, och faktiskt ganska höga krav på min nästa arbetsgivare.

Nu söker jag en arbetsgivare som förutom en bra lön och härliga förmåner förstår varför den behöver min kompetens och mina erfarenheter av kommunikation och strategi, främst i digitala medier. Och jag vill utveckla mina ledaregenskaper.

Så antingen ser jag framför mig att jag, med projektledartiteln tillsammans med namnet på en kommunikationsbyrå eller en webbyrå på visitkortet, har nära kontakt med kunden, ligger steget före och ser till att alla i projektteamet har relevant information och vet vad som är nästa steg. Jag ser också till att missförstånd minimeras eftersom jag har ett sjätte sinne för sånt och nu äntligen har börjat lita på det. Med min pedagogiska bakgrund har jag heller inga större problem med att reda ut de frågetecken som kan uppstå i kommunikationen mellan olika parter i ett projekt. Och annat bra.

Ett annat alternativ som jag är fullt redo för är någon form av samordnande tjänst på en större organisation eller företag. Det som jag ser som viktigt där är att ha mandat, för jag vet vet vad som krävs för att få digitala medier att funka, och att organisationen kommer att utvecklas. Jag är beredd att samordna och leda arbetet, det enda jag behöver är mandat. Hos nästa arbetsgivare vill jag jobba i nära samarbete med verksamhetens ledning.

Tillsammans ska vi se till att all kommunikation hänger ihop och grundar sig på kunskaper inhämtade från omvärldsbevakning och analys. Genom att rätt budskap förs fram i rätt format i rätt kanaler av rätt anledningar kommer vi att se till att kommunikationen leder till bättre måluppfyllelse för verksamheten.

Det jag kan hjälpa till med är att ta in nödvändig statistik och kunskap, analysera våra konkurrenter eller intressenter samt målgrupper, ta reda på i vilka kanaler vi bör kommunicera med våra målgrupper och på vilket sätt. Jag kommer också genomföra interna utbildningsinsatser och leda arbetet med att både implementera kommunikationsstrategin, följa upp och utveckla den och se till att den följs även löpande.

Jag tar såklart ansvar för att jobbet görs, men tillsammans tar vi besluten och sätter en rimlig budget för insatserna.

Detta är vad jag vill. Mig veterligen finns det massor av organisationer som behöver det jag kan erbjuda och nu återstår bara att hitta just den som jag passar bäst ihop med.

Wish me luck eller dela, sprid gärna nyheten om att ”jag är up for grabs” och ”öppen för nya utmaningar”.

 

Gravöl på Bloggbyråns vis. Tack Rasmus!

Gravöl på Bloggbyråns vis. Tack Rasmus! Du hjälpte oss att hålla stilen.